Luật nhà ở mới nhất được áp dụng từ năm 2020

Luật Nhà ở đóng vai trò quan trọng, tạo nên sự thành công của những ai hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản hiện nay. Thông tin chính xác về Luật Nhà ở mới nhất 2020. Mọi thành phần trong giao dịch mua bán bất động sản nhà ở đều phải nắm rõ luật này. 

Luật nhà ở mới nhất năm 2020 là gì?

Luật nhà ở năm 2020 được hiểu đơn giản là những quy định, điều luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới nhà ở. Bộ luật này chi phối tới việc sở hữu, sử dụng, mua bán, xây dựng nhà ở của từng cá nhân, hộ gia đình tới các tổ chức kinh doanh.

luat-ngan-o-moi-nhat
Cập nhật chính xác thông tin luật nhà ở năm 2020

Các văn bản thi hành áp dụng luật nhà ở mới nhất hiện nay

Quy định chung về luật nhà ở mới nhất

Các văn bản thi hành về quy định luật nhà ở:

 • Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nhà ở
 • Luật nhà ở năm 2014
 • Luật Nhà ở 2014 tiếng Anh – the Law on housing
 • Luật kinh doanh bất động sản mới nhất và Nghị định, thông tư hướng dẫn
quy-dinh-phap-luat-ve-nha-o
Quy định chung về luật nhà ở 2020

Các văn bản thi hành luật nhà ở mới nhất năm 2020

Bên cạnh Luật Nhà ở 2014, cơ quan Nhà nước còn ban hành theo các văn bản hướng dẫn thi hành. Những văn bản này sẽ giúp người dân hiểu, thực hiện và áp dụng một cách đúng nhất. Cũng như giúp các cơ quan chức năng quản lý đúng theo quy định chung trong Luật Nhà ở 2014.

 • Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở có hiệu lực 15/5/2019.
 • Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở.

Các quy định khác về Luật nhà ở mới nhất

Bên cạnh các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở trên còn rất nhiều quy định cho từng lĩnh vực nhà ở:

 • Các quy định về chính sách, chiến lược phát triển nhà ở: quyết định 76/2004/QĐ-TTg, quyết định 2127/QĐ-TTg, thông tư 27/2016/TT-BXD, nghị định 117/2015/NĐ-CP,…
 • Quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội: quyết định 370/QĐ-TTg, quyết định 18/2018/QĐ-TTg,…
 • Quản lý chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình xây dựng: nghị định 46/2015/NĐ-CP, nghị định 59/2015/NĐ-CP, thông tư 26/2016/TT-BXD,…
 • Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thế chấp tài sản là nhà ở: thông tư 23/2014/TT-BTNMT, thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, thông tư 07/2019/TT-BTP,…
 • Thủ tục hành chính liên quan đến nhà ở: quyết định 29/2006/QĐ-BXD, thông tư 08/2016/TT-BXD,…
 • Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà ở: nghị định 26/2013/NĐ-CP, nghị định 139/2017/NĐ-CP, nghị định 91/2019/NĐ-CP,…
 • Quy định về lệ phí trước bạ, bảng giá cho thuê nhà ở: nghị định 20/2019/NĐ-CP, quyết định 17/2008/QĐ-TTg,…

Luật nhà ở mới nhất cần nắm để kinh doanh bất động sản thành công

Kinh doanh nhà ở là kênh đầu tư đầy sức hút

Dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực Bất động sản thì Nhà ở và đang là xu hướng thị trường Việt Nam và trong khu vực hướng tới. “Sức bật từ các đại đô thị ” diễn ra mới đây tại TP.HCM, đầu tư bất động sản (BĐS), nhất là BĐS nhà ở luôn là kênh đầu tư hấp dẫn do an cư là nhu cầu đời sống thiết thực và quan trọng của toàn xã hội.

kinh-doanh-bds-nha-o
Kinh doanh BĐS nhà ở là kênh đầu tư đầy sức hút

Đánh giá thị trường bất động sản nhà ở

✓ BĐS nhà ở còn có giá trị lớn, có khả năng tích trữ và sử dụng lâu dài trong khi nguồn cung đất đai ngày càng hạn chế, nên có thể tăng giá liên tục khi nền kinh tế phát triển ổn định.

✓ Đáp ứng xu hướng hiện đại, đặc biệt đối cư dân sống tại thành phố.

✓ Thị trường xuất hiện mô hình khu đô thị mới với các sản phẩm BĐS kết hợp hạ tầng, công năng, tiện ích đa dạng và phong phú.

✓ Trên thị trường hiện nay có khá nhiều dự án đô thị quy mô lớn, uy tín và khá thành công. Thu hút khách hàng đầu tư lẫn an cư,  các doanh nghiệp, người trẻ khởi nghiệp bằng việc môi giới BĐS. Bất động sản nhà ở là thị trường Trẻ.

Muốn kinh doanh nhà ở thành công phải hiểu luật

5 quy định mới về Luật Đầu tư năm 2020 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Cụ thể như sau:

Đơn giản điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

Bỏ điều kiện có vốn pháp định theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản và cho phép bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện dự án. Như vậy, để làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Có vốn ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện đối với từng dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và pháp luật về xây dựng.

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

 • Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Đấu thầu dự án có sử dụng đất.
 • Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này.

Thêm hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải được lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và pháp luật về xây dựng.

Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

 • Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 •  Đấu thầu dự án có sử dụng đất.
 • Chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này.

Sửa đổi quy định liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Bỏ nội dung “Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư thì phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Chính phủ” tại khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở năm 2014.

Điểm mới về trách nhiệm của Bộ Xây dựng

Bỏ quy định về trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc “công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư” tại khoản 7 Điều 175 Luật Nhà ở năm 2014.

luat-dau-tu-2020
Nắm vững Luật đầu tư 2014 để kinh doanh BĐS thành công

Một số điều cần nắm về luật nhà ở mới nhất năm 2020

Phạm vi điều chỉnh

Như trong Luật Nhà ở 2014, phạm vi điều chỉnh là:

 • Quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở;
 • Giao dịch về nhà ở;
 • Quản lý Nhà nước về nhà ở tại Việt Nam;
 • Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng chính là quy định về các chủ thể sẽ chịu sự điều chỉnh hoặc không điều chỉnh trong văn bản pháp luật đó. Tại Luật Nhà ở 2014, phạm vi áp dụng rất lớn. Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đều chịu sự quản lý.

Điều khoản chuyển tiếp

Điều khoản chuyển tiếp chính là một nội dung rất quan trọng trong Luật Nhà ở 2014. 

Như tại điều 182 trong luật này, chúng ta sẽ thấy những thông tin bổ ích. “Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thì không phải thực hiện phê duyệt lại theo quy định của Luật này. Trừ trường hợp thuộc diện phải điều chỉnh lại nội dung của dự án do Nhà nước điều chỉnh lại quy hoạch đã phê duyệt. Hoặc trường hợp phải dành diện tích đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội hoặc phải dành diện tích nhà ở xã hội để cho thuê theo quy định của Luật này….”

Trong khi thị trường bất động sản nhà ở đang phát triển, thì việc tìm hiểu luật nhà ở là một trong những việc quan trọng. Hiểu luật là một trong chiến lược kinh doanh bất động sản thành công, nắm vai trò tất yếu của mọi giao dịch BĐS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *